Leskur

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet MaterialtypeLeskur (kodeliste) 0..1
antallModuler Angir hvor mange moduler et leskur er satt sammen av. Integer 0..1
arealTilpassetRullestol Angir om det finnes fritt areal innvendig på minst 1.5 x 1.5 m. ArealTilpassetRullestol (kodeliste) 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierLeskur (kodeliste) 0..1
friBreddeInnvendig Angir minste frie bredde innvendig i leskur. Fri bredde måles i leskurets lengderetning, dvs. parallelt med åpning. Innenfor denne bredden skal det være mulig å bevege seg med rullestol, dvs. bredde av ev. benker m.m. er ikke inkludert i fri bredde. Real 0..1
friDybdeInnvendig Angir minste fri dybde i leskur. Fri dybde måles innover i leskuret fra åpningen mot bakvegg. Innenfor denne bredden skal det være mulig å bevege seg med rullestol, dvs. bredde av ev. benker m.m. skal ikke inkluderes i fri bredde. Real 0..1
glassflaterMarkert Angir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem. GlassflaterMarkert (kodeliste) 0..1
lengdeUtvendig Angir utvendig lengdemål. Lengde gis i leskurets lengderetning. Dette er vanligvis parallelt med plattform. Real 0..1
reklameavtale Angir om det finnes avtale for reklame i leskuret. Reklameavtale (kodeliste) 0..1
sittemulighet Angir om det er sittemulighet i leskur. Sittemulighet (kodeliste) 0..1
trinnfriAdkomst Angir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm. TrinnfriAdkomst (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligLeskur (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsavtale Angir hvem det er gjort vedlikeholdsavtale med. Character 0..1
innvendigBelysning Angir om det er innvendig belysning i leskur. InnvendigBelysning (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
MaterialtypeLeskur 0..1
Integer 0..1
ArealTilpassetRullestol 0..1
EierLeskur 0..1
Real 0..1
Real 0..1
GlassflaterMarkert 0..1
Real 0..1
Reklameavtale 0..1
Sittemulighet 0..1
TrinnfriAdkomst 0..1
VedlikeholdsansvarligLeskur 0..1
Character 0..1
InnvendigBelysning 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
materialtype MaterialtypeLeskur
antallModuler Integer
arealTilpassetRullestol ArealTilpassetRullestol
eier EierLeskur
friBreddeInnvendig Real
friDybdeInnvendig Real
glassflaterMarkert GlassflaterMarkert
lengdeUtvendig Real
reklameavtale Reklameavtale
sittemulighet Sittemulighet
trinnfriAdkomst TrinnfriAdkomst
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLeskur
vedlikeholdsavtale Character
innvendigBelysning InnvendigBelysning

Vis Leskur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
MaterialtypeLeskur 0 ..1
Integer 0 ..1
ArealTilpassetRullestol 0 ..1
EierLeskur 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
GlassflaterMarkert 0 ..1
Real 0 ..1
Reklameavtale 0 ..1
Sittemulighet 0 ..1
TrinnfriAdkomst 0 ..1
VedlikeholdsansvarligLeskur 0 ..1
Character 0 ..1
InnvendigBelysning 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Leskur supertype GatemoeblerElement
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0