TrinnfriAdkomst

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 16010
Nei Nei 16011
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
16010 16010
16011 16011

Vis TrinnfriAdkomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1