InnvendigBelysning

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er innvendig belysning i leskur
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 4660
Nei Nei 4661
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis InnvendigBelysning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1