GlassflaterMarkert

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 16006
Nei Nei 16007
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis GlassflaterMarkert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1