EierLeskur

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen 8207
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier 18589
Fylkeskommune Fylkeskommune 10699
Kommune Kommune 8233
Privat Privat 8259
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). 17597
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart

Vis EierLeskur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1