ArealTilpassetRullestol

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det finnes fritt areal innvendig på minst 1.5 x 1.5 m.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 16008
Nei Nei 16009
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis ArealTilpassetRullestol i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1