Sittemulighet

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er sittemulighet i leskur
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 4964
Ja, med armlene Ja, med armlene 16005
Nei Nei 4965
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Ja, med armlene Ja, med armlene
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Ja, med armlene
Nei

Vis Sittemulighet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1