Reklameavtale

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det finnes avtale for reklame i leskuret.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja 4665
Nei 4666
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis Reklameavtale i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1