Navneenhet

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten Merknad: En navneenhet er knyttet til kun ett navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet Eksempel: Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to forskjellige skrivemåter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
objId Integer 1..1
ssrId Integer 1..1
navnetype Navnetype (kodeliste) 1..1
stedsnavn CharacterString 1..1
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste) 1..1
sognnummer Sognnummer (kodeliste) 0..1
språk Språk (kodeliste) 1..1
stedsnavnTypestus StedsnavnTypestatus (kodeliste) 1..1
stedsnavnVedtaksmyndighet Myndighet 1..1
matrikkelnummer Matrikkelnummer (datatype) 0..1
- bruksnummer bruksnummer Integer 1..1
- festenummer festenummer Integer 0..1
- gårdsnummer gårdsnummer Integer 1..1
- matrikkelkommune angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner Matrikkelkommune (kodeliste) 1..1
- seksjonsnummer seksjonsnummer Integer 0..1
gatenummer Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
SSR-OBJID Integer 8 1..1
SSR-ID Integer 8 1..1
NAVNTYPE Navnetype 4 1..1
SNAVN CharacterString 50 1..1
KOMM Kommunenummer 4 1..1
SOGNNUMMER Sognnummer 8 0..1
SNSPRÅK Språk 2 1..1
StedsnavnTypestatus 1..1
SNMYND Myndighet 5 1..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 0..1
GATENR Integer 5 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
objId Integer
ssrId Integer
navnetype Navnetype
stedsnavn CharacterString
kommunenummer Kommunenummer municipalityNumber
sognnummer Sognnummer parishNumber
språk Språk
stedsnavnTypestus StedsnavnTypestatus
stedsnavnVedtaksmyndighet Myndighet
matrikkelnummer Matrikkelnummer
gatenummer Integer

Vis Navneenhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Navnetype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Sognnummer 0 ..1
Språk 1 ..1
StedsnavnTypestatus 1 ..1
Myndighet 1 ..1
Matrikkelnummer 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon navneenhet Navneenhet 1..* fysiskObjekt FysiskObjekt 1
assosiasjon skrivemåte Skrivemåte 1..* navneenhet Navneenhet 1