Språk SNSPRÅK

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

språk
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kvensk KV
Lulesamisk SL
Nordsamisk SN
Norsk NO
Sørsamisk SS
Verdi Navn Beskrivelse
KV Kvensk
SL Lulesamisk
SN Nordsamisk
NO Norsk
SS Sørsamisk
Name Type Description Code value
Kvensk <undefined>
Lulesamisk <undefined>
Nordsamisk <undefined>
Norsk <undefined>
Sørsamisk <undefined>

Vis Språk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1