ATK-punkt Assosiasjoner diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


ATK-punkt Betingelser diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


ATK_Punkt objekttype

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Fartsmåler_Type kodeliste

Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


EierATK_Punkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Kontollretning kodeliste

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Avkjørsel pakke

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel Tillatte verdier diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel Assosiasjoner diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel Betingelser diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Vedtak kodeliste

Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


EierAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Bruksområde kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel_Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Dreneringsforhold kodeliste

Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel objekttype

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


VedlikeholdsansvarligAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel, holdningsklasse pakke

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.17


Avkjørsel, holdningsklasse Tillatte verdier diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.17


Laster....