Avkjørsel, holdningsklasse

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5
Avkjørsel_Holdningsklasse objekttype

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen


Klasse kodeliste

Angir holdningsklasse