Avkjørsel

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11
Avkjørsel objekttype

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).


Vedtak kodeliste

Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen


EierAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Bruksområde kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


Avkjørsel_Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg


Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg


Dreneringsforhold kodeliste

Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel


VedlikeholdsansvarligAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold