Avkjørsel

Statens vegvesen Ukjent 2.31

pakke

Beskrivelse: Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1). Merknad: Det regnes som vegkryss om tilknytningsveg er offentlig veg.

Viser treff 1 - 11 av 11
Avkjørsel objekttype

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1). Merknad: Det regnes som vegkryss om tilknytningsveg er offentlig veg.


Vedtak kodeliste

Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen.


EierAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er eier av avkjørselen.


Bruksområde kodeliste

Angir hva som er primært bruksområde for avkjørselen.


Avkjørsel_Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg


Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg.


Dreneringsforhold kodeliste

Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel.


VedlikeholdsansvarligAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.