Vedtak 10670 NVDB_VEDTAK

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Avslag Ikke tillatelse til å etablere avkjørsel. Avslag
Avslag etter klage Avslag på nytt etter klage på første avslag. Avslag etter klage
Endret bruk Endret bruk Endret bruk
Midlertidig tillatelse Midlertidig tillatelse Midlertidig tillatelse
Utvidet bruk Utvidet bruk Utvidet bruk
Varig tillatelse Varig tillatelse Varig tillatelse
Verdi Navn Beskrivelse
Avslag Ikke tillatelse til å etablere avkjørsel.
Avslag etter klage Avslag på nytt etter klage på første avslag.
Endret bruk Endret bruk
Midlertidig tillatelse Midlertidig tillatelse
Utvidet bruk Utvidet bruk
Varig tillatelse Varig tillatelse
Name Description Code value
19469 19469
19470 19470
17227 17227
17224 17224
17226 17226
17225 17225

Vis Vedtak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19469 Avslag 1 ..1
19470 Avslag etter klage 1 ..1
17227 Endret bruk 1 ..1
17224 Midlertidig tillatelse 1 ..1
17226 Utvidet bruk 1 ..1
17225 Varig tillatelse 1 ..1