EierATK_Punkt 9521 NVDB_EIERATK_PUNKT

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
18649 18649
13448 13448
17620 17620

Vis EierATK_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
18649 Stat, Nye Veier 1 ..1
13448 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
17620 Uavklart 1 ..1