EierAvkjørsel 7993 NVDB_EIERAVKJØRSEL

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av avkjørselen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
10721 10721
10323 10323
10387 10387
18557 18557
10259 10259
17576 17576

Vis EierAvkjørsel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10721 Fylkeskommune 1 ..1
10323 Kommune 1 ..1
10387 Privat 1 ..1
18557 Stat, Nye Veier 1 ..1
10259 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
17576 Uavklart 1 ..1