Avkjørsel_Primæraktivitet

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg
Navn Beskrivelse Kodeverdi
> 10 leiligheter l1
> 5 hytter hy3
1-2 hytter hy1
1-2leiligheter 1-2leiligheter
1 gardsbruk i drift gd1
2-3 gardsbruk i drift gd2
3-5 hytter hy2
3-5 leiligheter 3-5 leiligheter
6-10 leiligheter 6-10 leiligheter
Bensinstasjon, bilverksted Bensinstasjon, bilverksted
Fritid, kino Fritid, kino
Grustak/steinbrudd Grustak/steinbrudd
Hotell < 50 plasser h2
Hotell > 50 plasser h1
Jord/grustak jg
Kiosk/gatekjøkken kg
Lekeplass/løkke Lekeplass/løkke
Liten forretning lf
Middels landhandel ml
Nedlagt gardsbruk ng
Stort forretningssenter sf
Sykehus < 50 plasser s1
Sykehus > 50 plasser s2
Tømmeropplagring/velteplass tv
Utfartsplass, skitrekk Utfartsplass, skitrekk
Verdi Navn Beskrivelse
> 10 leiligheter
> 5 hytter
1-2 hytter
1-2leiligheter
1 gardsbruk i drift
2-3 gardsbruk i drift
3-5 hytter
3-5 leiligheter
6-10 leiligheter
Bensinstasjon, bilverksted
Fritid, kino
Grustak/steinbrudd
Hotell < 50 plasser
Hotell > 50 plasser
Jord/grustak
Kiosk/gatekjøkken
Lekeplass/løkke
Liten forretning
Middels landhandel
Nedlagt gardsbruk
Stort forretningssenter
Sykehus < 50 plasser
Sykehus > 50 plasser
Tømmeropplagring/velteplass
Utfartsplass, skitrekk
Name Description Code value
> 10 leiligheter
> 5 hytter
1-2 hytter
1-2leiligheter
1 gardsbruk i drift
2-3 gardsbruk i drift
3-5 hytter
3-5 leiligheter
6-10 leiligheter
Bensinstasjon, bilverksted
Fritid, kino
Grustak/steinbrudd
Hotell < 50 plasser
Hotell > 50 plasser
Jord/grustak
Kiosk/gatekjøkken
Lekeplass/løkke
Liten forretning
Middels landhandel
Nedlagt gardsbruk
Stort forretningssenter
Sykehus < 50 plasser
Sykehus > 50 plasser
Tømmeropplagring/velteplass
Utfartsplass, skitrekk

Vis Avkjørsel_Primæraktivitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1