Bruksområde 1256 NVDB_BRUKSOMRÅDE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er primært bruksområde for avkjørselen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bolig Bolig Bolig
Dyrkamark/jordbruk Dyrkamark/jordbruk Dyrkamark/jordbruk
Forretning Forretning Forretning
Fritidsaktivitet Fritidsaktivitet Fritidsaktivitet
Gardsbruk Gardsbruk Gardsbruk
Hytte Hytte Hytte
Industri Industri Industri
Naust Naust Naust
Service Service Service
Skog/skogbruk Skog/skogbruk Skog/skogbruk
Skole/Barnehage Skole/Barnehage Skole/Barnehage
Verdi Navn Beskrivelse
Bolig Bolig
Dyrkamark/jordbruk Dyrkamark/jordbruk
Forretning Forretning
Fritidsaktivitet Fritidsaktivitet
Gardsbruk Gardsbruk
Hytte Hytte
Industri Industri
Naust Naust
Service Service
Skog/skogbruk Skog/skogbruk
Skole/Barnehage Skole/Barnehage
Name Description Code value
3164 3164
3167 3167
3169 3169
3173 3173
3166 3166
3165 3165
3170 3170
3174 3174
3171 3171
3168 3168
3172 3172

Vis Bruksområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3164 Bolig 1 ..1
3167 Dyrkamark/jordbruk 1 ..1
3169 Forretning 1 ..1
3173 Fritidsaktivitet 1 ..1
3166 Gardsbruk 1 ..1
3165 Hytte 1 ..1
3170 Industri 1 ..1
3174 Naust 1 ..1
3171 Service 1 ..1
3168 Skog/skogbruk 1 ..1
3172 Skole/Barnehage 1 ..1