Kontollretning 9527 NVDB_KONTOLLRETNING

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Med metreringsretning Kontrollerer trafikk som kjører i samme retning som vegens metreringsretning. Med metreringsretning
Mot metreringsretning Kontrollerer trafikk som kjører i motsatt retning av vegens metreringsretning. Mot metreringsretning
Verdi Navn Beskrivelse
Med metreringsretning Kontrollerer trafikk som kjører i samme retning som vegens metreringsretning.
Mot metreringsretning Kontrollerer trafikk som kjører i motsatt retning av vegens metreringsretning.
Name Description Code value
13446 13446
13447 13447

Vis Kontollretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13446 Med metreringsretning 1 ..1
13447 Mot metreringsretning 1 ..1