Søket gav 23 treff

Ankringsområder produktspesifikasjon

Datamodell for Ankringsområder. Områder i sjø som benyttes til å legge fartøy eller maritime installasjoner for en periode. Områdene har særlig verdi for å ivareta nyttetrafikk og maritim virksomhet, og omfatter ikke fritidsfartøy/-fritidstrafikk. For områdene er det viktig at andre bunn- eller overflateinstallasjoner som eksempelvis sjøkabler, sjøledninger, havbruks- og havvindanlegg ikke kommer i konflikt med bruken av områdene til ankring og opplag. I dette datasettet omfatter ankringsområder tre objekttyper: 1) Ankringsområder for sjøtransporten, 2) Opplagsområder for sjøtransporten, og 3) Riggområder i sjø.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder

Eier: Kystverket

Gyldig

20230531


Farled produktspesifikasjon

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled

Eier: Kystverket

Gyldig

20210101


Farled_20190101 produktspesifikasjon

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled_20190101

Eier: Kystverket

Gyldig

20190101


Nødhavner produktspesifikasjon

Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner

Eier: Kystverket

Gyldig

20170501


Nødhavner produktspesifikasjon

Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner

Eier: Kystverket

Gyldig

20211201


Ankringsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Ankringsområder

Eier: Kystverket

Utkast

20170301


Anchorage full modell produktspesifikasjon

Includes anchorageAreas and anchoragePoints for vessels. Application: Important information for pilots and navigators for safe navigation and maritime operation. Important information in accordance with the Norwegian Planning and Building Act (plan og byggningsloven).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Anchorage full modell

Eier: Kystverket

Utkast

20210301


Losfaglige anbefalinger modell produktspesifikasjon

Formålet med produktspesifikasjonen for losfaglige anbefalinger er å kvalitetssikre lostjenesten i Kystverket gjennom standardisering, samt å bidra til en felles forståelse og praksis i forbindelse med utførelsen av lostjenesten.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Los_VTS\Losfaglige anbefalinger modell

Eier: Kystverket

Utkast

20210701


Navigasjonsinstallasjoner produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Navigasjonsinstallasjoner\Navigasjonsinstallasjoner

Eier: Kystverket

Utkast

20220701


Navigasjonsinstallasjoner-20200401Utkast produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Navigasjonsinstallasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Navigasjonsinstallasjoner\Navigasjonsinstallasjoner-20200401Utkast

Eier: Kystverket

Utkast

20200401


Lykter og merker produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive kystkontur og havbunntopografi, samt nautisk informasjon om navigasjonsinstallasjoner (fyr og sjømerker), sjøtrafikkreguleringer, vrak etc. Hovedmotivasjon er i forbindelse med en maritim pilot prosjekt i regi av Geosynkroniseringsprosjekt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Maritime data\Lykter og merker

Eier: Kystverket

Utkast

20170504


Opplagsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Opplagsområder

Eier: Kystverket

utkast

20160816


Opplagsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Opplagsområder

Eier: Kystverket

Utkast

20160816


Riggområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder

Eier: Kystverket

Utkast

20160804


Fartsforskrifter for sjø og vassdrag produktspesifikasjon

Fartsforskrifter for sjø og vassdrag. Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Eier: Kystverket

Utkast

20160805


Farled produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled

Eier: Kystverket

Erstattet

20151117


Fiskerihavn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fiskerihavner\Fiskerihavn

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


Fyreiendom produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


ISPS_Havneanlegg-20151117 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\ISPS\ISPS_Havneanlegg-20151117

Eier: Kystverket

Ukjent

20151117


Nødhavner-20151117 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117

Eier: Kystverket

Ukjent

20151117