Lospliktfrie områder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Los_VTS\Lospliktfrie områder

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


Ankrings- og opplagsområder produktspesifikasjon

Omfatter Ankringsområder for fartøy, opplagsområder for fartøy og områder for oppankring og opplag av offshoreinstallasjoner (riggområder). Bruksområder: Viktig informasjon knyttet til disse for loser og navigatører for sikker navigasjon og maritime operasjoner, og som arealinteresser i arealplaner etter plan og- bygningsloven. Informasjon skal kunne formidles til fartøy (ECDIS el.lign.)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Ankrings- og opplagsområder

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0

Eier: Kystverket

Ukjent

4.0


Laster....