Lykter og merker

Kystverket Utkast 20170504

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive kystkontur og havbunntopografi, samt nautisk informasjon om navigasjonsinstallasjoner (fyr og sjømerker), sjøtrafikkreguleringer, vrak etc. Hovedmotivasjon er i forbindelse med en maritim pilot prosjekt i regi av Geosynkroniseringsprosjekt

Navnerom: http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/LyktogMerker/20170504

Viser treff 1 - 28 av 28

Datatyper pakke

Datatyper i bruk i Lykt og Merker

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Maritime data\Lykter og merker\Datatyper

Utkast

1.0


Kodelister pakke

Kodelister for Lykt og merker

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Maritime data\Lykter og merker\Kodelister

Utkast

1.0
Landemerke objekttype

Landemerke. S-57 LNDMRK objekt.


Pilar objekttype

Pilar, påle, stolpe, søyle, stativ, samt ukjent fundament, samt lyktehus som står nesten eller rett på bakken. S-57 PILPNT


Lyssektor objekttype

Lyssektor på sektorlykt. Sektorgeometri må beregnes av klient dersom geometri skal vises. I S-57 er et lys definert og oppdelt i lyssektorer objekter som er kodet som S-57 objekter LIGHTS. Attributtene til S-57 LIGHTS er oppdelt i denne produkt spesifikasjon mellom Lyssektor og Lysutstyr feature typer


FastmerkeUtenFundament objekttype

Fastmerker uten lys i sjøen. Ikke S-57.


LysFundament objekttype

Støtte for signalutstyr, både lys, racon og radio. Ikke S-57.


Overett objekttype

Aggregert objekt består av 2 navigasjonsinnretninger Disse danner en seilingslinje. C_AGGR i S-57


Rundtlysende objekttype

Rundtlysende fyrlykt eller lanterne som lyser fra 0 til 360 grader. --Definition-- Lighthouse or lantern with light in all directions from 0 to 360 degrees.


FlytendeMerke objekttype

Bøyer som tjener til veiledning for navigering Merknad: En felles objektklasse for S-57 objekter: BOYCAR (kardinalbøyer), BOYISD (isolert fare bøyer), BOYLAT(lateralbøyer), BOYSAW (senterledbøyer), BOYSPP (bøyer med et spesial formål).


FastSjømerke objekttype

Samlebegrep for alle faste merker i sjøen. Ikke S-57.


Sjømerke objekttype

I denne spesifikasjon, en felles betegnelse for alle maritime navigasjonale objekter, både faste og flytende sjømerker, samt fyrbygninger, landemerker og andre objekter som kan brukes til maritime navigasjon og/eller som kan ha maritime navigasjonale utstyr i eller på seg, som lys, lysreflektorer, radar reflektorer, racon, radio og diverse toppmerker og farger for å identifisere dem og for å øke deres synlighet.


Signalutstyr objekttype

En felles betegnelse for S-57 LIGHTS (lys), S-57 RDOSTA (radiofyr) og S-57 RTPBCN (racon).


MaritimtNavigasjonsobjekt objekttype

Objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen


Racon objekttype

Maritime radarfyr på norsk (Kilde: Norsk Fyrliste 2010, s. 704). På engelsk <<Radar transponder beacon>>, forkortet, bade på norsk og engelsk, til racon. Fra S-57 RTPBCN: På engelsk <<A transponder beacon transmitting a coded signal on radar frequency, permitting an interrogating craft to determine the bearing and range of the transponder. Also called racon. (IHO Dictionary, S-32, 5th Edition, 4137)>>. Kystdirektoratets Veiledning om merking av innretninger i petroleumsvirksomheten (1999) definerer racon som: << <radar beacon> eller maritime radarfyr som aktiviseres automatisk av radar i de sivile maritime radarbåndene . Når et racon mottar en aktiviserende puls, returnerer den et kodet svar som vises på radarskjermen umiddelbart bak målet som er en del av det vanlige bildet.>>


MaritimtEnkeltobjekt objekttype

Objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen


Radiofyr objekttype

En radiofyr stasjon som sender ut en signal som gir marine navigatorer en linje med en posisjon som de kan navigere etter. (S-57 RDOSTA, radio station) Kun radiostasjon transmisjon typer DPGS og Loran C er fortsatt i bruk i Norges farvann. Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) leverer korreksjonssignaler til GPS navigasjonsutstyr på skip. DGPS-tjenesten gir større nøyaktighet på GPS-posisjonen som blir avlest og bedre signalkvalitet på systemet. Samtlige av de 12 DGPS-stasjonene langs kysten skal oppgraderes innen januar 2012. Det tekniske utstyret ved DGPS-stasjonene langs kysten skal byttes ut for å forbedre kvaliteten på tjenesten. Arbeidet starter i høst. (mer på http://kystverket.no/Maritime-tjenester/Meldings--og-informasjonstjenester/Radionavigasjon-DGPS/, oppdatert 09.09.2014)


Sektorlys objekttype

Sektorlys, med flere sektorer som har forskjellige lysfarger, i et fastsatt mønster og på en fastsatt måte <engelsk>A light presenting different characters (usually different colours) over various parts of the horizon of interest to marine navigation.</engelsk>


Lysutstyr objekttype

Selve det fysiske lys objektet med alle lyssektorer samlet til ett objekt. I S-57 er et lys definert og oppdelt i lyssektorer objekter som er kodet som S-57 objekter LIGHTS. Attributtene til S-57 LIGHTS er oppdelt i denne produkt spesifikasjon mellom Lyssektor og Lysutstyr feature typer.


IndirekteBelysning objekttype

Flomlys, indirekte belysning. Én av kategoriene i S-57s CATLIT attributt. <engelsk>Floodlight: a broad beam light used to illuminate a structure or area (from S-57) One of the categories in S-57’s CATLIT attribute.</engelsk>


FastmerkeMedFundament objekttype

Fastmerker med lys i sjøen. Ikke S-57.


Bygningspunkt objekttype

Lyktehus er en mindre bygg, ofte av metal eller plast, som er bygget for å holde et sektor lys. Den plasseres på diverse fundamenter, noen på stor pilarer, noen på mindre pilarer, noen lite lyktehus på stativer, og noen veldig store på en knapt synlig betong fundament.