Navigasjonsinstallasjoner-20200401Utkast

Kystverket Utkast 20200401

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjon for Navigasjonsinstallasjoner

Viser treff 1 - 20 av 20

Datatyper pakke

Datatyper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Navigasjonsinstallasjoner\Navigasjonsinstallasjoner-20200401Utkast\Datatyper

Utkast

1.0


Kodelister pakke

Kodelister

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Navigasjonsinstallasjoner\Navigasjonsinstallasjoner-20200401Utkast\Kodelister

Utkast

1.0


Overett objekttype

Fellesegenskaper for overetter


Flytendemerke objekttype

Flytende sjømerker, bøyer og staker


FellesFundament objekttype

Egenskaper som er knyttet til fundament


Fastmerke objekttype

Bunnfaste merker uten lys. De kan deles inn i tre hovedkategorier: Varder, båker og jernstenger. Skal fungere som sjømerker for de sjøfarende.


Lyssektor objekttype

Lyssektor er de inndelingene som lyset i en sektorlykt er inndelt i. Lykten har sektorer med 3 forskjellige farger, rød, grønn og hvit.

  • Rød og grønn sektor angir urent farvann.
  • Hvit sektor angir farbart farvann for fartøyer som er forventet å trafikkere farvannet.


Fellesegenskaper0 objekttype

Egenskaper som er felles for alle installasjoner


FellesLys objekttype

Egenskaper som er felles for alle lys


OverettlinjeMerke objekttype

Aggregert objekt består av 2 navigasjonsinnretninger uten lys. Disse danner en seilingslinje


Sektorlinje objekttype

Linje som avgrenser en sektor i en sektorlykt. En sektor har 2 sektorlinjer.


IndirekteBelysning objekttype

Indirekte belysning er et fast gult lys fra en lyskaster som lyser opp et område. Dette området kan være en odde, skjær, molohode, brokar eller konstruksjoner som for eksempel en fyrlykt er montert på.


Lys objekttype

Lys består av fyrstasjoner, lykter og bunnfaste merker med lys (lanterner). De aller fleste lykter er satt opp for å gi sektorlys. Noen få fungerer også som overettlykter med andre. I tilegg til at en fyrlykt gir lys for å navigere etter, er den et dagmerke med sin hvite farge og røde tak. Lanternene markerer grunner, tørrfall, holmer og skjær, utstikkende nes og andre hindringer.


Fellesegenskaper objekttype

Egenskaper som er felles for alle fyr og merker


OverettlinjeLys objekttype

Aggregert objekt består av 2 navigasjonsinnretninger med lys. Disse danner en seilingslinje


Racon objekttype

Maritime radarfyr på norsk (Kilde: Norsk Fyrliste 2010, s. 704). På engelsk <<Radar transponder beacon>>, forkortet, både på norsk og engelsk, til racon.