NaturINorge

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

NaturINorge-5.0Utkast fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0Utkast

Utkast

5.0


NiN Core-5.0Utkast fagområdestandard

Konseptuell datamodell for Natur i Norge (NiN)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast

Utkast

0.5


Naturvariabelkart-5.0Utkast fagområdestandard

Naturvariabelkart er datasett som inneholder en beskrivelsesvariabel hvor variabelverdi gjelder i et geografisk område. De geografiske områdene kan være faste, og refererer til kjente geografisk definerte områder, f.eks. Rutenett / Gridnett (f.eks. SSB gridnett), Kart inndelt etter administrative områder (f.eks. kommuneinndeling) eller at de geografiske områdene er definert i naturvariabelkartet. Naturvariabelkart benyttes hovedsakelig for utveksling av informasjon, men mange systemer kan også vise datasettet som et kartlag. Den detaljerte konseptuelle modellen for Naturvariabelkart er vist i figuren under. Videre beskrives trinn for trinn den logiske oppbyggingen av modellen.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast

Utkast

0.5


NiN Felles pakke

Felles datatyper og kodelister for applikasjonsskjema i Natur i Norge (NiN Core og Naturvariabelkart)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles

1.0