NaturINorge-5.0Utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

NiN Core pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0Utkast\NiN Core

Utkast

5.0


NiN Core alternativ versjon pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0Utkast\NiN Core alternativ versjon

Utkast

5.0


NiN Core forsøk på merging pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0Utkast\NiN Core forsøk på merging

Utkast

5.0