Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_C1C1D004_ED57_4402_9037_5D10DBBA3B5A;NaturINorge-5.0Utkast;;fagområdestandard;5.0;Utkast;NaturINorge-5.0Utkast;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0Utkast EAPK_73B07B1A_960C_464b_80DD_F749DBBB5F11;NiN Core-5.0Utkast ;Konseptuell datamodell for Natur i Norge (NiN);fagområdestandard;0.5;Utkast;NiN Core-5.0Utkast ;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast EAPK_D7025293_E477_49f6_8DCC_CBD89E033AC0;Naturvariabelkart-5.0Utkast;Naturvariabelkart er datasett som inneholder en beskrivelsesvariabel hvor variabelverdi gjelder i et geografisk område. De geografiske områdene kan være faste, og refererer til kjente geografisk definerte områder, f.eks. Rutenett / Gridnett (f.eks. SSB gridnett), Kart inndelt etter administrative områder (f.eks. kommuneinndeling) eller at de geografiske områdene er definert i naturvariabelkartet. Naturvariabelkart benyttes hovedsakelig for utveksling av informasjon, men mange systemer kan også vise datasettet som et kartlag. Den detaljerte konseptuelle modellen for Naturvariabelkart er vist i figuren under. Videre beskrives trinn for trinn den logiske oppbyggingen av modellen. ;fagområdestandard;0.5;Utkast;Naturvariabelkart-5.0Utkast;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast EAPK_C5568D53_BB1F_4902_80A5_29B9A697D402;NiN Felles;Felles datatyper og kodelister for applikasjonsskjema i Natur i Norge (NiN Core og Naturvariabelkart);pakke;1.0;;NiN Felles;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles EAID_DFFE7FBE_AB55_4269_9CFA_76E3054B3ABE;NaturINorge - avhengigheter;;diagram;1.0;;NaturINorge;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge