NiN Felles

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse: Felles datatyper og kodelister for applikasjonsskjema i Natur i Norge (NiN Core og Naturvariabelkart)

Viser treff 1 - 11 av 11

Lagre som:


URI datatype

<b>URI</b> «Uniform Resource Identifier») er en kompakt tekstrengstreng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs, f.eks en Internett-adresse.


Kontaktinformasjon datatype

<b>Kontaktinformasjon</b><b><i> </i></b>definerer kontaktinformasjon til ansvarlig firma/etat/institusjon, ansatt eller enkeltperson


Dokument datatype

<b>Dokument</b> inneholder indeksbeskrivelse (dokument metadata) og referanser til relaterte eksterne dokumenter, Tekst, bilder pg andre digitale avgrensede datasett som dataeier knytter til et kartlagt område eller naturområde


Kode datatype

<b>Kode</b> Kode som er definert i Natur i Norges type- eller beskrivelsessystem


ProsjektInformasjon datatype

<b>Prosjektnformasjon</b> Opplysninger om hvordan datasettet ble etablert


DokumentType kodeliste

<b>DokumentType</b> Dokumentkategori, f.eks rapport, bilde,


RødlisteKategorier kodeliste

Kilde: Henriksen S og Hilmo O (2015) Metode. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken 


Naturnivå kodeliste

<b>Naturnivå</b> Natur i Norges naturmangfoldnivå


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon