NiN Felles

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse: Felles datatyper og kodelister for applikasjonsskjema i Natur i Norge (NiN Core og Naturvariabelkart)

Viser treff 1 - 11 av 11


URI datatype

URI «Uniform Resource Identifier») er en kompakt tekstrengstreng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs, f.eks en Internett-adresse.


Kontaktinformasjon datatype

Kontaktinformasjon definerer kontaktinformasjon til ansvarlig firma/etat/institusjon, ansatt eller enkeltperson


Dokument datatype

Dokument inneholder indeksbeskrivelse (dokument metadata) og referanser til relaterte eksterne dokumenter, Tekst, bilder pg andre digitale avgrensede datasett som dataeier knytter til et kartlagt område eller naturområde


Kode datatype

Kode Kode som er definert i Natur i Norges type- eller beskrivelsessystem


ProsjektInformasjon datatype

Prosjektnformasjon Opplysninger om hvordan datasettet ble etablert


DokumentType kodeliste

DokumentType Dokumentkategori, f.eks rapport, bilde,


RødlisteKategorier kodeliste

Kilde: Henriksen S og Hilmo O (2015) Metode. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken


Naturnivå kodeliste

Naturnivå Natur i Norges naturmangfoldnivå


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon