Naturvariabelkart-5.0Utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 0.5

fagområdestandard

Beskrivelse: Naturvariabelkart er datasett som inneholder en beskrivelsesvariabel hvor variabelverdi gjelder i et geografisk område. De geografiske områdene kan være faste, og refererer til kjente geografisk definerte områder, f.eks. Rutenett / Gridnett (f.eks. SSB gridnett), Kart inndelt etter administrative områder (f.eks. kommuneinndeling) eller at de geografiske områdene er definert i naturvariabelkartet. Naturvariabelkart benyttes hovedsakelig for utveksling av informasjon, men mange systemer kan også vise datasettet som et kartlag. Den detaljerte konseptuelle modellen for Naturvariabelkart er vist i figuren under. Videre beskrives trinn for trinn den logiske oppbyggingen av modellen.

Viser treff 1 - 11 av 11AdministrativtOmrådeElement objekttype

Representer verdien for naturvariabelen for ett element (celle) i det aktuelle administrative området som referes med utgangspunkt identifikasjonen for området. Mottakende system må kunne hente de geografiske områdene fra andre kilder.


NaturVariabelKart objekttype

Naturvariabelkart Naturvariabelkart er et datasett som inneholder en definert beskrivelsevariabel hvor hver variabelverdi i helhet gjelder et geografisk område.


AdministrativtOmrådeKart objekttype

Datasettet omfatter et antall administrative områder


RutenettElement objekttype

Representerer verdien for en navngitt element i rutenettet (celle i gridnettet)


Områdekart objekttype

Datasettet inneholder geografisk avgrensning for området som variabelen gjelder for


RutenettKart objekttype

Gridkart med definert rutestørrelse


OmrådeElement objekttype

Naturvariabel knyttet til angitt område


AdministrativtOmråde kodeliste

Liste over koder for type administrativt område


RuteNett kodeliste

Koder som definerer rutenett.