Servitutter-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.1

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9
Servitutt objekttype

servitutten representert som flate og punkt


Servituttgrense objekttype

grenselinje for servituttServituttgrenseFiktiv objekttype

fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene


Servituttgruppe datatype

benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer