Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_E4681484_0510_40a5_9BC1_D60CFB0A9531;Datatyper;;diagram;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_2EDAD2BA_D5D0_4fc6_9534_C6A809BD6730;Samlemodell;;diagram;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_27D05A38_011A_4708_B222_EEBFE1538099;Kodelister;;diagram;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_92CEC6B5_57FD_4fa8_89FE_4FC99E4DA34B;Servitutt;servitutten representert som flate og punkt;objekttype;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_96812B99_7722_40ce_AF0A_971F795854E8;Servituttgrense;grenselinje for servitutt;objekttype;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_A4E648EF_EA67_45c7_AEF9_2DEC31EB631C;Servituttgrensepunkt;definisjon mangler;objekttype;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_A85B806A_3C73_418b_9D42_662C9BF7632A;ServituttgrenseFiktiv;fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene;objekttype;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_A33E9F71_4AD1_4823_BC96_BCF723A78A07;Servituttgruppe;benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer;datatype;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_D28CF6F8_A58F_46f5_83C9_06FE4E0CE645;ServituttType;;kodeliste;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_92CEC6B5_57FD_4fa8_89FE_4FC99E4DA34B;område;objektets utstrekning;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servitutt EAID_92CEC6B5_57FD_4fa8_89FE_4FC99E4DA34B;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servitutt EAID_92CEC6B5_57FD_4fa8_89FE_4FC99E4DA34B;servituttgruppe;benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servitutt EAID_96812B99_7722_40ce_AF0A_971F795854E8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrense EAID_96812B99_7722_40ce_AF0A_971F795854E8;følgerTerrengdetalj;brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrense EAID_96812B99_7722_40ce_AF0A_971F795854E8;administrativGrense;egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrense EAID_96812B99_7722_40ce_AF0A_971F795854E8;jordskifterettenSaksnummer;referanse på jordskiftefeltet Eks.: 12/1989-16.00 er kontornummer til det aktuelle jordskiftekontoret som har behandlet saken;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrense EAID_A33E9F71_4AD1_4823_BC96_BCF723A78A07;matrikkelnummer;entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgruppe EAID_A33E9F71_4AD1_4823_BC96_BCF723A78A07;servituttType;;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgruppe EAID_A33E9F71_4AD1_4823_BC96_BCF723A78A07;informasjon;merknadsfelt for å spesisfisere nærmere hvilken bruksrett som er knyttet til flaten eller punktet.;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgruppe EAID_A4E648EF_EA67_45c7_AEF9_2DEC31EB631C;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrensepunkt EAID_A4E648EF_EA67_45c7_AEF9_2DEC31EB631C;grensepunkttype;angivelse av hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt.;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrensepunkt EAID_A4E648EF_EA67_45c7_AEF9_2DEC31EB631C;grensemerkeNedsattI;;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrensepunkt EAID_A4E648EF_EA67_45c7_AEF9_2DEC31EB631C;grensepunktnummer;;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\Servituttgrensepunkt EAID_A85B806A_3C73_418b_9D42_662C9BF7632A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\ServituttgrenseFiktiv EAID_A85B806A_3C73_418b_9D42_662C9BF7632A;administrativGrense;brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense.;egenskap;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1\ServituttgrenseFiktiv