ServituttgrenseFiktiv

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
administrativGrense brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense. AdministrativGrense 0..1
Servitutt
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
servituttgruppe benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer Servituttgruppe 1..*
Servituttgrense
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
følgerTerrengdetalj brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj FølgerTerrengdetalj 0..1
administrativGrense egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense AdministrativGrense 0..1
jordskifterettenSaksnummer referanse på jordskiftefeltet Eks.: 12/1989-16.00 er kontornummer til det aktuelle jordskiftekontoret som har behandlet saken CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
SERV Servituttgruppe 1..*
Kurve Kurve 1..1
FØLGER_TERRENGDET FølgerTerrengdetalj 3 0..1
ADM_GRENSE AdministrativGrense 1 0..1
JSVSAK CharacterString 15 0..1
Kurve Kurve 1..1
ADM_GRENSE AdministrativGrense 1 0..1
Name Type English Description
område Flate
posisjon Punkt
servituttgruppe Servituttgruppe
grense Kurve
følgerTerrengdetalj FølgerTerrengdetalj
administrativGrense AdministrativGrense
jordskifterettenSaksnummer CharacterString
grense Kurve
administrativGrense AdministrativGrense

Vis ServituttgrenseFiktiv i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
AdministrativGrense 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Servitutt 0..* fiktivavgrensning ServituttgrenseFiktiv 1
assosiasjon ServituttgrenseFiktiv 1 avgrensning Servitutt 1..*
arv subtype ServituttgrenseFiktiv supertype Servitutt