Servituttgrense

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

grenselinje for servitutt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
følgerTerrengdetalj brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj FølgerTerrengdetalj 0..1
administrativGrense egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense AdministrativGrense 0..1
jordskifterettenSaksnummer referanse på jordskiftefeltet Eks.: 12/1989-16.00 er kontornummer til det aktuelle jordskiftekontoret som har behandlet saken CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
FØLGER_TERRENGDET FølgerTerrengdetalj 3 0..1
ADM_GRENSE AdministrativGrense 1 0..1
JSVSAK CharacterString 15 0..1
Name Type English Description
grense Kurve
følgerTerrengdetalj FølgerTerrengdetalj
administrativGrense AdministrativGrense
jordskifterettenSaksnummer CharacterString

Vis Servituttgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
FølgerTerrengdetalj 0 ..1
AdministrativGrense 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Servitutt 1 servituttavgrensning Servituttgrense 0..*
arv subtype Servitutt supertype Servituttgrense