Servitutt

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

servitutten representert som flate og punkt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
servituttgruppe benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer Servituttgruppe 1..*
Servituttgrense
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
følgerTerrengdetalj brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj FølgerTerrengdetalj 0..1
administrativGrense egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense AdministrativGrense 0..1
jordskifterettenSaksnummer referanse på jordskiftefeltet Eks.: 12/1989-16.00 er kontornummer til det aktuelle jordskiftekontoret som har behandlet saken CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
FØLGER_TERRENGDET FølgerTerrengdetalj 3 0..1
ADM_GRENSE AdministrativGrense 1 0..1
JSVSAK CharacterString 15 0..1
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
SERV Servituttgruppe 1..*
Name Type English Description
grense Kurve
følgerTerrengdetalj FølgerTerrengdetalj
administrativGrense AdministrativGrense
jordskifterettenSaksnummer CharacterString
område Flate
posisjon Punkt
servituttgruppe Servituttgruppe

Vis Servitutt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Servituttgruppe 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Servitutt 0..* fiktivavgrensning ServituttgrenseFiktiv 1
assosiasjon ServituttgrenseFiktiv 1 avgrensning Servitutt 1..*
assosiasjon Servitutt 1 servituttavgrensning Servituttgrense 0..*
arv subtype ServituttgrenseFiktiv supertype Servitutt
arv subtype Servitutt supertype Servituttgrense