Kirkebygg forenklet modell

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/KirkebyggForenklet/20180601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D86701C_29D5_4e27_A963_FB81862865B4

Viser treff 1 - 16 av 16


GenerelleEgenskaperKirkebygg objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Kirkebygg objekttype

objekttype som beskriver kirkebygget ved hjelp av egenskaper.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Eierinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med kirkens eier


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Forvalterinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med kirkens forvalter


Vegadresse datatype

Identifisering av vegadresse


Hovedmateriale kodeliste

hovedmateriale som kirkebygget kan være utført i, mur eller tre.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.