Hovedmateriale HOVEDMATERIALE

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

hovedmateriale som kirkebygget kan være utført i, mur eller tre.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
mur mur er det dominerende byggematerialet mur
tre tre er det dominerende byggematerialet tre
Verdi Navn Beskrivelse
mur mur er det dominerende byggematerialet
tre tre er det dominerende byggematerialet
Name Description Code value
mur
tre

Vis Hovedmateriale i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1