Eierinformasjon EIERINFORMASJON

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

informasjon for å komme i kontakt med kirkens eier
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
orgNummerEier organisasjonsnummer til eier av kirkebygget Integer 1..1
eiernavn navn til eier av kirkebygget CharacterString 1..1
telefonnummer telefonnummer til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
internettAdresse e-postadresse til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ORG_NUMMER_EIER Integer 9 1..1
EIERNAVN CharacterString 100 1..1
TELEFONNUMMER CharacterString 15 0..1
INTERNETTADRESSE CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
orgNummerEier Integer
eiernavn CharacterString
telefonnummer CharacterString
internettAdresse CharacterString

Vis Eierinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1