Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_3DC8CAB0_11E2_4e47_8C0B_0B648FB6F6EA;Hovedskjema Kirkebygg-forenklet;;diagram;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_4EA27B3F_05B3_4987_8ECE_5A7582DD1D73;Realisering av datatyper;;diagram;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_AD1B6A4A_0B2E_481c_8C21_AA7BA2EFEC9D;Realisering av kodelister;;diagram;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_3998389F_8148_4450_A6E0_08D95A507A17;Realisering av SOSI-objekt;;diagram;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_A36755CC_5D03_41f4_9590_E96E864FA31D;Pakkerealisering;;diagram;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;GenerelleEgenskaperKirkebygg;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;Kirkebygg;objekttype som beskriver kirkebygget ved hjelp av egenskaper.;objekttype;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_10E5691F_93DE_4ba8_AD79_6786BBBFB323;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;Eierinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med kirkens eier;datatype;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_A448B3D0_15BC_4ec9_B951_BAB7347D0A32;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_A9CBD8A3_1271_4f0d_B37A_CFF5F063B43D;Forvalterinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med kirkens forvalter;datatype;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;Vegadresse;Identifisering av vegadresse;datatype;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_30CCC172_43B5_4661_8BE6_00FC95902B61;Hovedmateriale;hovedmateriale som kirkebygget kan være utført i, mur eller tre.;kodeliste;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_7F84BCFD_8CBF_4284_B9E5_2CA341B73F97;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_9CBC9352_E436_4ecb_8A08_FDF652D4670B;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_B7EA84EB_72BF_47b0_8974_230E848B86A9;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell EAID_10E5691F_93DE_4ba8_AD79_6786BBBFB323;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Identifikasjon EAID_10E5691F_93DE_4ba8_AD79_6786BBBFB323;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Identifikasjon EAID_10E5691F_93DE_4ba8_AD79_6786BBBFB323;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Identifikasjon EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;orgNummerEier;organisasjonsnummer til eier av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;eiernavn;navn til eier av kirkebygget ;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;telefonnummer;telefonnummer til eier av kirkebygget ;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;internettAdresse;e-postadresse til eier av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon EAID_A448B3D0_15BC_4ec9_B951_BAB7347D0A32;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Posisjonskvalitet EAID_A9CBD8A3_1271_4f0d_B37A_CFF5F063B43D;orgNummerForvalter;organisasjonsnummer til forvalter av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_A9CBD8A3_1271_4f0d_B37A_CFF5F063B43D;forvalternavn;navn til forvalter av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_A9CBD8A3_1271_4f0d_B37A_CFF5F063B43D;telefonnummer;telefonnummer til forvalter av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_A9CBD8A3_1271_4f0d_B37A_CFF5F063B43D;internettAdresse;e-postadresse til forvalter av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;postnummer;firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;poststed;navn på poststed i henhold til Postens egne lister ;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;posisjon;plassering av institusjon;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningsId;id som identifiserer kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningsnavn;navn til kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningskode;bygningskode for kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;vegadresse;vegadresse til kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;kommune;kommune som kirkebygget ligger i.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;fylkesnummer;fylkesnummer til fylket som kirkebygget ligger i. nummereringen er i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;fylke;navn på fylke som kirkebygget ligger i.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;forvalter;informasjon om forvalter av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;eier;informasjon om eier av kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;vernestatus;informasjon angående vernestatus til kirkebygget;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;godkjentKapasitet;antall personer kirkebygget er godkjent for.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;hovedmateriale;hovedmateriale som kirkebygget er utført i.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;gab;GAB-registeret, forkortelse for grunneiendom, adresse og bygnings-registeret.;egenskap;20180601;Gyldig;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg