Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 14 av 14

DOK Datasett pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett

1.0


Elvenett pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett

1.0


Flom pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom

1.0


Innsjø pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Innsjø

1.0


Nedbørfelt pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nedbørfelt

1.0


Nettanlegg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg

1.0


Skred pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred

1.0


Vannforskriftsdata pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannforskriftsdata

1.0


Vannkraft pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft

1.0


Verneplan pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Verneplan

1.0


Vindkraft pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vindkraft

1.0NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.