KonsesjonStatus

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Endelig avslag etter behandling i OED 26
Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED 25
Gitt konsesjon Konsesjon gitt 5
Innstilling Innstilling sendt 4
Klage på avslått konsesjon sendt OED 24
Klage på gitt konsesjon sendt OED 23
Konsesjon avslått Søknaden er avslått 6
Konsesjon søkt Mottatt søknad 2
Konsesjonspliktvurdering Prosjektet er under vurdering for om det er konsesjonspliktig 12
Melding Melding om søknad mottatt 1
Mottatt klage på avslått konsesjon 22
Mottatt klage på gitt konsesjon 21
Nedlagt 30
Rest Prosjektet er ikke søkt, men definert i Samlet plan for vassdrag 7
Saker etter havenergiloven 27
Stilt i bero av eier 31
Stilt i bero av NVE 32
Søknad på høring Søknad ute på høring 3
Trukket/henlagt sak Søknad er trukket eller henlagt 0
Under bygging Prosjektet har fått konsesjon og er under bygging 9
Utbygd Prosjektet er utbygd 10
Utkast søknad Søknad er mottatt, men er i kontroll hos NVE 11
Vedtatt konsesjonsfritt Prosjektet trenger ikke konsesjon 13
Vedtatt konsesjonspliktig Prosjektet må konsesjonsbehandles 14
Vernet Prosjektet ligger i et vernet vassdrag 8
Verdi Navn Beskrivelse
Endelig avslag etter behandling i OED
Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED
Gitt konsesjon Konsesjon gitt
Innstilling Innstilling sendt
Klage på avslått konsesjon sendt OED
Klage på gitt konsesjon sendt OED
Konsesjon avslått Søknaden er avslått
Konsesjon søkt Mottatt søknad
Konsesjonspliktvurdering Prosjektet er under vurdering for om det er konsesjonspliktig
Melding Melding om søknad mottatt
Mottatt klage på avslått konsesjon
Mottatt klage på gitt konsesjon
Nedlagt
Rest Prosjektet er ikke søkt, men definert i Samlet plan for vassdrag
Saker etter havenergiloven
Stilt i bero av eier
Stilt i bero av NVE
Søknad på høring Søknad ute på høring
Trukket/henlagt sak Søknad er trukket eller henlagt
Under bygging Prosjektet har fått konsesjon og er under bygging
Utbygd Prosjektet er utbygd
Utkast søknad Søknad er mottatt, men er i kontroll hos NVE
Vedtatt konsesjonsfritt Prosjektet trenger ikke konsesjon
Vedtatt konsesjonspliktig Prosjektet må konsesjonsbehandles
Vernet Prosjektet ligger i et vernet vassdrag
Name Type Description Code value
Endelig avslag etter behandling i OED int
Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED int
Gitt konsesjon int
Innstilling int
Klage på avslått konsesjon sendt OED int
Klage på gitt konsesjon sendt OED int
Konsesjon avslått int
Konsesjon søkt int
Konsesjonspliktvurdering int
Melding int
Mottatt klage på avslått konsesjon int
Mottatt klage på gitt konsesjon int
Nedlagt int
Rest int
Saker etter havenergiloven int
Stilt i bero av eier int
Stilt i bero av NVE int
Søknad på høring int
Trukket/henlagt sak int
Under bygging int
Utbygd int
Utkast søknad int
Vedtatt konsesjonsfritt int
Vedtatt konsesjonspliktig int
Vernet int

Vis KonsesjonStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1