Verneplan

Norges vassdrags- og energidirektorat 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Verneplan for vassdrag produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder vernede vassdragsområder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Verneplan\Verneplan for vassdrag

Erstattet

1.0


Verneplan for vassdrag produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder vernede vassdragsområder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Verneplan\Verneplan for vassdrag

Gyldig

1.1