Nedbørfelt

Norges vassdrags- og energidirektorat 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Nedbørfelt pakke

REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge og dekker landareal og kystarealet så langt ut det finnes øyer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nedbørfelt\Nedbørfelt

Utkast

4.6