Gvern-5.0 utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9GeolVerneverdigObj objekttype

areal eller punktregistrering som anses som verneverdig på grunn av sin unike geologiske historie, form eller innhold


GeolVerneverdigOmr objekttype

omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e)


GeoVernTematype kodeliste

hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område


GeoVernVerdi kodeliste

hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe).


GeoVernGrensetype kodeliste

kriterie for avgrensningen av et verneverdig objekt


GeoVernType kodeliste

hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner.


GeoVernSakStatus kodeliste

hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet