GeoVernVerdi GVERNVERDI

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Området er et av IUGS GEOSITE-områder 1
Svært verneverdige områder av nasjonal eller internasjonal betydning Områdene kan vanskelig erstattes av andre alternativer 2
Meget verneverdige områder av regional betydning I noen tilfeller finnes alternative områder i nærheten, men sjelden av helt samme verdi 3
Verneverdige områder av mer lokal betydning Lokalitetene er normalt valgt ut blant flere med sammenlignbar faglig interesse. Utforming, opprinnelse og truethet er faktorer som vurdert ved utvelgelsen 4
Faglig verdifulle lokaliteter, hovedsakelig av lokal betydning Disse bør tas hensyn til i kommunenes arealplan 5
Verdi Navn Beskrivelse
1 Området er et av IUGS GEOSITE-områder
2 Svært verneverdige områder av nasjonal eller internasjonal betydning Områdene kan vanskelig erstattes av andre alternativer
3 Meget verneverdige områder av regional betydning I noen tilfeller finnes alternative områder i nærheten, men sjelden av helt samme verdi
4 Verneverdige områder av mer lokal betydning Lokalitetene er normalt valgt ut blant flere med sammenlignbar faglig interesse. Utforming, opprinnelse og truethet er faktorer som vurdert ved utvelgelsen
5 Faglig verdifulle lokaliteter, hovedsakelig av lokal betydning Disse bør tas hensyn til i kommunenes arealplan
Name Type Description Code value
Området er et av IUGS GEOSITE-områder <undefined>
Svært verneverdige områder av nasjonal eller internasjonal betydning <undefined>
Meget verneverdige områder av regional betydning <undefined>
Verneverdige områder av mer lokal betydning <undefined>
Faglig verdifulle lokaliteter, hovedsakelig av lokal betydning <undefined>

Vis GeoVernVerdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1