GeoVernGrensetype GVGRENSETY

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

kriterie for avgrensningen av et verneverdig objekt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Endelig grense - verneområde 91
Foreslått grense - verneområde 92
Omtrentlig grense - verneområde 93
Omtrentlig grense - objekt i arealplan 94
Verdi Navn Beskrivelse
91 Endelig grense - verneområde
92 Foreslått grense - verneområde
93 Omtrentlig grense - verneområde
94 Omtrentlig grense - objekt i arealplan
Name Type Description Code value
Endelig grense - verneområde <undefined>
Foreslått grense - verneområde <undefined>
Omtrentlig grense - verneområde <undefined>
Omtrentlig grense - objekt i arealplan <undefined>

Vis GeoVernGrensetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1