GeoVernTematype GVERNETYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kvartærgeologisk (generelt) 1
Berggrunnsgeologisk (generelt) 10
Fossiler 11
Strukturer 12
Malmgeologisk (generelt) 20
Gammelt gruveanlegg 21
Jernminne 22
Gammelt skjerp 23
Mineralforekomst (generelt) 30
Grotte 40
Verdi Navn Beskrivelse
1 Kvartærgeologisk (generelt)
10 Berggrunnsgeologisk (generelt)
11 Fossiler
12 Strukturer
20 Malmgeologisk (generelt)
21 Gammelt gruveanlegg
22 Jernminne
23 Gammelt skjerp
30 Mineralforekomst (generelt)
40 Grotte
Name Type Description Code value
Kvartærgeologisk (generelt) <undefined>
Berggrunnsgeologisk (generelt) <undefined>
Fossiler <undefined>
Strukturer <undefined>
Malmgeologisk (generelt) <undefined>
Gammelt gruveanlegg <undefined>
Jernminne <undefined>
Gammelt skjerp <undefined>
Mineralforekomst (generelt) <undefined>
Grotte <undefined>

Vis GeoVernTematype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1