GeoVernType GVSTATUS

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vernet etter naturvernloven Naturreservat, naturminne eller landskapsvernområde 1
Ligger i område vernet etter naturvernloven Ligger i nasjonalpark, landskapsvernområde eller naturreservat 2
Område sikret gjennom planloven Reguleringsplan eller annen plan 3
Annen sikring/vern Administrativt eller privat 4
Ingen sikring eller vern foretatt 5
Verdi Navn Beskrivelse
1 Vernet etter naturvernloven Naturreservat, naturminne eller landskapsvernområde
2 Ligger i område vernet etter naturvernloven Ligger i nasjonalpark, landskapsvernområde eller naturreservat
3 Område sikret gjennom planloven Reguleringsplan eller annen plan
4 Annen sikring/vern Administrativt eller privat
5 Ingen sikring eller vern foretatt
Name Type Description Code value
Vernet etter naturvernloven <undefined>
Ligger i område vernet etter naturvernloven <undefined>
Område sikret gjennom planloven <undefined>
Annen sikring/vern <undefined>
Ingen sikring eller vern foretatt <undefined>

Vis GeoVernType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1