Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_BD98D94D_8739_4523_837C_F0E2737C12ED;Avkjørsel Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_E38F02D7_312C_497d_A3E2_5765E3312B63;Avkjørsel Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_DE2D7283_EAC4_43d6_B934_3658D4D248EF;Avkjørsel Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;Avkjørsel;Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).;objekttype;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_1B242F7B_3F4F_44d2_B5EA_A8CD148E3E31;Vedtak;Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen;kodeliste;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_21A985A8_1A16_4c39_A3D9_D13ACC029609;EierAvkjørsel;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_534C3BC5_7982_436b_A1BF_AE4F0E7B8673;Bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;kodeliste;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_752CF369_C54E_4a3c_8512_F75D19A7805A;Avkjørsel_Primæraktivitet;Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg;kodeliste;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_944DEA53_1F31_4d09_B7BD_F4E92A167444;Primæraktivitet;Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg;kodeliste;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_9EB12328_9199_4802_A501_13531E2C1DE6;Dreneringsforhold;Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel;kodeliste;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_F5D808EC_5DF4_47f9_B52D_D814E6F14D60;VedlikeholdsansvarligAvkjørsel;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;primæraktivitet;Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;avstandPersonaktivitet;Angir korteste avstand fra en avkjørsel til personaktivitet Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;stigning;Angir stigning på vegobjekt Enhet: Forholdstall;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;bredde;Angir fast bredde av vegobjektet, dvs bredde av vegen før utvidelsene ifbm selve krysset. Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;dreneringsforhold;Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;saksnummer;Angir saksnummer til sak i vegeiers arkivsystem som omhandler avkjørselen;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;vedtak;Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;vedtaksdato;Dato da det sist ble gjort vedtak i tilknytning til avkjørsel;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;kontrollertOgGodkjentdato;Dato da ferdig avkjørsel ble kontrollert og godkjent;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;etableringsår;Angir hvilket år avkjørsel ble godkjent;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel