Avinor

Avinor 1.0

pakke

Beskrivelse: kommentar

Viser treff 1 - 7 av 7

BRAkart-1.0 produktspesifikasjon

applikasjonsskjema for BRA-kart 1.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\BRAkart-1.0

Utkast

1.0


Lufthavn primærdata-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn primærdata-5.0

Ukjent

1.0


Lufthavn_primærdata_4.6 produktspesifikasjon

UML-modell for Lufthavn primærdata 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6

Utkast

4.6


Innmålingsinstruks for el og signal produktspesifikasjon

Denne instruksen skal benyttes ved innmåling av alle ledningsnett som er i Avinor sitt eie. Instruksen dekker ledningsnett for el (elektrisitet) og ekom, med kabeltyper som fiber, telekabler eller kabeltv-nett, som frakter elektrisitet eller signal til komponenter som tilhører Avinor. Det kan enten være nybygde eller eldre nett det blir gjort datafangst på. Instruksen gir en beskrivelse av hvilke objekter som skal måles inn og hvordan de skal kodes. Kodingen som er gjengitt i dette dokumentet inneholder alle de temaene som skal måles inn på Avinor sine el og ekom ledninger. Skulle det likevel være behov for å finne koder for andre objekter enn de som er listet opp her så finnes det beskrivelser for dette hos Kartverket.no under Temaoversikt/Standarder/SOSI/ SOSI del 2 og Fagområde ledningsnett 4.5. Det er alltid siste versjon av SOSI ledning som skal gjelde. http://www.statkart.no/Standarder/SOSI/SOSI-standarden-del-1-og-2/ Om fargebruk i modellen: De ikke-abstrakte objekttypene, dvs de som skal gjenfinnes på et datasett, er i diagrammene under vist med gul farge.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Innmålingsinstruks for el og signal

Utkast

2.0


Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Utkast

20160210


Støysoner Avinors lufthavner etter T-1442 produktspesifikasjon

Datasettet innehold støysonekart utarbeidet i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekartene viser beregnet støysone ved Avinors lufthavner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Støysoner Avinors lufthavner etter T-1442

Utkast

20190501


LufthavnPunkt_20181115 produktspesifikasjon

Lufthavner i Norge representert som punkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\LufthavnPunkt_20181115

Utkast

20181115