Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Avinor Utkast 20160210

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 11 av 11

Fellesegenskaper_Lufthavn objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


LufthavnHinderflate objekttype

område som etter internasjonale regler er beregnet som hinderfri (dvs. at gjennomflyging i dette planet vil ikke gi sammenstøt med objekter på bakken)


LufthavnHinderflategrense objekttype

avgrensing av hinderflate


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Hinderflatetype kodeliste

aktuelle typer hinderflater


ICAOKode kodeliste

angivelse av lufthavn ved kode på fire alfanumeriske tegn. Merknad: Den første bokstaven tilordnes etter kontinent og angir et land eller en gruppe land på det samme kontinentet. Den andre bokstaven angir landet og de to siste angir lufthavn.