BRAkart-1.0

Avinor Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: applikasjonsskjema for BRA-kart 1.0

Viser treff 1 - 7 av 7

Fellesegenskaper pakke

Pakke for generelle egenskaper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\BRAkart-1.0\Fellesegenskaper

Utkast

1.0Lufthavn_RestrKoter objekttype

Høydekoter for Annex14 flater


LufthavnInstrument_RestrKoter objekttype

Høydekoter for lufthavinstrumentrestriksjonsflater


LufthavnInstrument_RestrOmr objekttype

Omriss for Lufthavninstrumentrestriksjonsflate


Lufthavn_RestrOmr objekttype

Omrissflaten for Annex14


Lufthavninstrumenteringstype kodeliste

type måle- og peileutstyr for posisjonering, kommunikasjon og meteorologiske formål